Kampanie

„Głosy dla Hospicjów” Voices for Hospices – to ogólnoświatowa akcja. Odbywa się co dwa lata. W jednym dniu na całym świecie odbywają się koncerty, recitale, grupowe śpiewy… Akcja ma na celu szerzenie idei hospicyjnej, przybliżenie społeczeństwu problemu umierania, śmierci w obliczu choroby nowotworowej, a także pokazanie ludzi, którzy pomagają chorym, opiekują się nimi i po prostu są blisko…
Link: www.worldday.org/voices-for-hospices/


„Pola Nadziei” – Inicjatorem pierwszej kampanii w Polsce, w Krakowie, była w 1998 roku brytyjska organizacja Marie Curie Cancer Care.
Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane są przez Hospicja z innych miast Polski. Działania
te są koordynowane przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.
Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei”, każde z Hospicjów, które zgłosiło swój akces, realizuje własny program pozyskiwania funduszy. Stałym elementem jest jesienne symboliczne sadzenie żonkili, by wiosną ściąć i obdarowywać każdego napotkanego. Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie społeczności oraz dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.
Link: www.polanadziei.pl  


„Hospicjum to też Życie” – Od 2004 roku w październiku i listopadzie Fundacja Hospicyjna prowadzi Ogólnopolską Kampanię Społeczno-edukacyjną pod hasłem „Hospicjum to też Życie”. Kampania realizowana jest we współpracy z Telewizją Polską SA, mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi oraz ośrodkami paliatywno-hospicyjnymi z całej Polski.
Link: www.httz.pl